logo
Povodňový plán Olomouckého kraje

Hlásný profil A 299

Jindřichov

Branná (ř.km: 4,900)

Číslo profilu: 299  Hydrologické pořadí: 4-10-01-0400 
Název toku: Branná  Plocha povodí: 90,31 km2 
ORP: Šumperk  Procento plochy povodí toku: 80,00 % 
Obec: Jindřichov  Nula vodočtu: 446,250 m n.m. 
Průměrný roční stav 69 cm Průměrný roční průtok: 1,53 m3/s
1.SPA (bdělost): stav: 110 cm 1.SPA (bdělost): průtok: 8,04 m3/s
2.SPA (pohotovost): stav 140 cm 2.SPA (pohotovost): průtok: 16,5 m3/s
3.SPA (ohrožení): stav: 170 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: 27,8 m3/s
Platné pro úsek: od ústí Losinského potoka po ústí do Moravy 
Provozovatel: ČHMÚ Ostrava  On-line služba ČHMÚ: EL: 299
Dokumentace: evidenční list: 299.pdf ČHMÚ
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: v obci, pod mostem přes Brannou do místní části Rakousko, pravý břeh 
Zdroj dat: ČHMÚ  Údaje poskytuje: HPPS_CHMI